پشتیبانی ووکامرس

پشتیبانی و نگهداری سایت، یکی از مهمترین موارد برای کسب و کارهای اینترنتی است. سایت و فروشگاه شما مانند وسیله نقلیه شما نیاز به رسیدگی دارد.

بسته به اندازه کسب و کار شما، سایت شما ممکن است به پشتیبانی ماهانه، روزانه یا حتی ساعتی نیاز داشته باشد. اگر سایت یا فروشگاه اینترنتی شما پشتیبانی مناسبی نداشته باشد، ممکن است آسیب مالی زیادی به شما وراد شود.

 

فهرست